lördag 17 mars 2018

Radio Österåker om Vallentunarevyn och lite till..

  
Med Tommy Aperia hos Christer Ottosson i Radio Österåker i går 16 mars 2018
Monica Antonsson, Christer Ottosson, Camilla Silvander (Tommys dotter) och manager Roger Larsson.
Programmet hördes i Vallentuna. Här kan vi alltså följa Åkersbergas glada grabbar varenda fredag!


http://radio.osteraker.se/play/?dir=/Fredagsmagasinet%20-%20Pa%20Bryggan
http://radio.osteraker.se

måndag 5 mars 2018

fredag 2 februari 2018

När en kommun sköts av klåpare...

Jag kan inte låta bli att delge eventuella läsare en kommentar från fb-gruppen "Nytt i Vallentuna" skriven av Kenneth Bylund (S) i debatten om socialförvaltningens försvunna pengar. 

Kenneth Bylund: 

En liten men ändå komplettering till de åsikter som här framförs angående ledning och styrning av kommunens förvaltningar, under Alliansens tid från 2004 fram till 2018. Alltså ca 14 år. 

Kommunen har haft 7 st kommundirektörer inklusive tf. Alltså ca 2 års tjänstgöring.
Fritidsnämnden har haft 6 st ordinarie och tf förvaltningschefer.

Barn och ungdom har haft 4 st ordinarie och tf förvaltningschefer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft 11 st förvaltningschefer och tf inkluderat att SBN har ombildats och viss verksamhet/ledning är överförd till Kommunledningskontoret.
Socialförvaltningen har haft 8 st ordinarie och tf förvaltningschefer.

Jag kan naturligtvis ha missat en eller annan person.
Med detta som bakgrund så kan man ställa sig frågan om man skulle ha denna omsättning på ledande personer i ett företag hur skulle det gå för det företaget, med det sagt menar jag inte att man ska bedriva kommunen som ett företag. 
Hösten 2016 anställdes den nu avgångne Socialchefen vid 63 års ålder alltså 2 år före sin pensionering, med löfte att hon skulle arbeta till 67 års ålder. 

Man kan naturligtvis ställa sig frågan varför fanns det ingen yngre förmåga som skulle kunnat anställas. (OBS detta är ingen åldersdiskriminering).
Kan det möjligen vara så att det finns möjligheten att det inte är ngn bra/bristfällig styrning/ledning av politiken läs Alliansen.
Skulle vara intressant att få synpunkter på detta från de som anser att det fungerar bra, jag vill naturligtvis få en bra korrekt beskrivning, inte en massa kommentarer om kommunister eller att det är plumpt el. liknande.________________________________

Det är inte min ambition att få till stånd en debatt om Kenneth Bylunds kommentar här i bloggen. Jag vill bara vidarebefordra det han redovisar om personalomsättningen i Vallentuna kommun. Och alla dessa chefer har, mig veterligt, fått tämligen vidlyftiga avgångsvederlag och skadestånd. Hur gick det till exempel för rektorn i Bällstaberg som kommundirektören skändade i media. Vad blev notan för det förtalet? 

Kommunfullmäktige har just kickat socialnämndens ordförande för att han använde socialens pengar som sina egna, anställde polare som konsulter och köpte halkskydd till pensionärer utan beslut. Och så undrar man vart pengarna tog vägen!

Allt det här sitter skattebetalarna och gnetar ihop. Är det schysst eller? Jag tycker inte det. Det tycks mig som att Vallentuna kommun numera sköts av en handfull klåpare. 

Gå gärna in på facebook och följ debatten där ett antal etablerade vallentunapolitiker sitter och käbblar å det grövsta. Man upphör aldrig att förvånas. 

lördag 20 januari 2018

Pengarna som försvann...

Ännu en ekonoimisk skandal är under uppsegling i Vallentuna.
Hela 33 miljoner fattas i socialnämndens portmonnä.
Kommunen meddelar:

Krafttag för ekonomisk uppföljning inom socialförvaltningen

I arbetet med årsredovisningen för 2017 uppdagades ett kraftigt underskott. Den av förvaltningen redovisade prognosen på minus sex miljoner kronor visar sig nu uppgå till minus 33 miljoner kronor. Kommunstyrelsen har fattat beslut om en omedelbar granskning av hur detta kunnat inträffa. Kommunen kommer trots detta att leverera positivt resultat för 2017.
– Som förtroendevald är det avgörande att man kan lita på de underlag som presenteras. Endast då kan rätt beslut fattas och åtgärder vidtas. Under året har vi återkommande diskuterat nämndernas prognoser och vid samtliga avstämningar har underlaget från socialförvaltningen uppenbarligen varit totalt missvisande. Kommunstyrelsens arbetsutskott har idag fattat nödvändiga beslut för att komma till rätta med problemet, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.
– För att säkerställa en god ekonomisk hushållning och styrning tar kommunen fram delårsbokslut, tertialrapporter och månadsuppföljningar där varje nämnd redovisar en helårsprognos. Om prognosen är negativ sker ytterligare uppföljningar med krav på åtgärder. Modellen bygger på att underlagen från förvaltningarna är korrekta vilket nu brustit, säger Annika Hellberg, ekonomichef för Vallentuna kommun.
– Den uppkomna situationen är helt oacceptabel. Vi kommer nu, tillsammans med revisionen, att granska socialförvaltningen och skälen till varför det har blivit så här. De politiska beslutsfattarna och kommunens ledningsgrupp måste kunna ha förtroende för förvaltningarna. Rapporten får utvisa vilka åtgärder som behöver vidtas, säger Victor Kilén, kommundirektör i Vallentuna kommun.
– Tack och lov för att kommunens ekonomi och styrning är så stark som den är. Trots att socialnämnden levt över sina tillgångar med 33 miljoner kronor kommer Vallentuna kommun att leverera ett positivt resultat för 2017, säger Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande.
De verksamheter som drivs i kommunal regi inom vård och omsorg har levererat enligt budget med ett visst överskott.

För ytterligare information:

Victor Kilén, Kommundirektör, tfn: 076 621 61 20
Henrik Kelfve, Kommunikation- och marknadschef, tfn: 076 641 49 90
Sidan uppdaterad den 19 januari 2018

Det senaste vi hörde från socialnämnden var väl detta:

Det var ingen engångsmiss, det är ett karaktärsdrag (6 juni 2017)
Socialnämndens ordförande tvingades avgå. Korrekt beslut av kommunfullmäktige (20 juni 2017)

torsdag 2 november 2017

Knepigt läge...https://mitti.se/nyheter/ordforande-upprors-over-migrationsbeslut/?omrade=vallentuna

Ordförande upprörs över migrationsbeslut

Parisa
Hitta boende åt 135 nyanlända blir en tuff uppgift när det inte finns lediga bostäder i Vallentuna anser kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M). 
– Vi har trollat i två år, och kan inte trolla mer, säger hon om anvisningsbeslutet från Migrationsverket.
Nästa år ska Vallentuna kommunen ta emot 135 nyanlända, enligt länsstyrelsens fördelning av antal flyktingar med uppehållstillstånd som anvisas till Stockholms län av Migrationsverket.
Kommunalrådet Parisa Liljestrand (M) känner stor frustration och hopplöshet inför mottagandet eftersom Vallentuna kommun i nuläget inte har några boendealternativ att erbjuda.
–  Alla har jobbar stenhårt för att ge ett värdigt boende till de som kom 2016 och 2017, och det är vi stolta över. Men vi har fått vända på varenda sten och tagit till lösningar som inte har varit ultimata, säger Parisa Liljestrand.

Finns inga bostäder

Därför är hon nu upprörd över Migrationsverkets bedömning angående kommunens förutsättning att ge husrum till alla nyanlända som förväntas flytta till Vallentuna nästa år.
Läs hela artikeln här. 

onsdag 1 november 2017

Kul intervju om Ove Hahn...

Kul intervju om Ove Hahn (1934-2009) i P4 Kristianstad idag den 1 november 2017.
Dragspelskungen och artistchefen som rattade kyrkofullmäktige i Vallentuna till jazzmusik.
Läs mer om honom här. 

      

torsdag 26 oktober 2017

Tusen tack Nina!

Nina Lizell firar just nu 50 år som artist. Det är sannerligen ingen dålig siffra på CV:t. Särskilt som hon har en rätt gedigen anknytning till Vallentuna. Föräldrarna hade i alla år sitt sommarställe i Brottby och när Nina återvände till Sverige efter stora framgångar i Tyskland och Amerika slog hon sig ner på Åby gärde i Vallentuna.


Oj, så mycket rock´n roll vi sjöng med Farmer Lips några år då. Himla kul var det. Finns på Sound Cloud förresten. Fast ni får rulla ner lite bland låtarna för att hitta rätt.

Vid sidan om sin självklara stjärneglans i Tyskland - där hon än idag har en mycket framgångsrik karriär trots 70 år fyllda - var Nina samtidigt en av klipporna i Vallentuna Revyn 1985-1993.

Och nu firar hon alltså 50 år som artist. Grattis från oss alla Nina!
När är kalaset? När ska vi komma?

Radioinspelning från Vaxholmsfestivalen någon gång på 80-talet.